بازگشت به صفحه دندان مصنوعی

دقت بفرمائید؛ در ویدئو ها بیماران چقدر راحت با پروتز صحبت می‌کنند و حتی در همان لحظه تحویل، میوه و خوراکی میل می‌نمایند!!

بازگشت به صفحه دندان مصنوعی
سبد خرید